#4080

NINJA SCHOOL ONLINE

Server: Katana

Class: Kiếm

Level: 59

TTGT: Không

Lượng: 0

Nổi bật: mắt 2, vk tl2 ,3 món 12, 1 món 11, 2 món 10 , 4n món 8

200,000 VND
Nạp thẻ cào

Server: Katana

Class: Kiếm

Level: 59

TTGT: Không

Lượng: 0

Nổi bật: mắt 2, vk tl2 ,3 món 12, 1 món 11, 2 món 10 , 4n món 8

Tài khoản liên quan

vk tl 5 có skill 10x , 3 món 15 ,...
Server: Kunai
Class: Tiêu
Level: 124
TTGT: Không
900,000đ
Quạt 76, ful 7, còn 43m yên ...
Server: Shuriken-Tessen
Class: Quạt
Level: 76
TTGT: Không
80,000đ
...
Server: Katana
Class: Quạt
Level: 74
TTGT: Không
140,000đ
kiem 79; full+8; con 55m yên ...
Server: Shuriken-Tessen
Class: Kiếm
Level: 79
TTGT: Không
131,000đ

Edit on game/setting/footer