#4079

NINJA SCHOOL ONLINE

Server: Kunai

Class: Kiếm

Level: 110

TTGT: Không

Lượng: 0

Nổi bật: sét 9x,găng tinh luyện 8,quần+giày+bùa+ngọc+nhẫn tinh luyện 6,dây chuyền+áo tinh luyện 4,9 món 14 cả vk, 1 món 12,sói 5* còn 11k lượng còn 1ty yên

2 Triệu VND
Nạp thẻ cào

Server: Kunai

Class: Kiếm

Level: 110

TTGT: Không

Lượng: 0

Nổi bật: sét 9x,găng tinh luyện 8,quần+giày+bùa+ngọc+nhẫn tinh luyện 6,dây chuyền+áo tinh luyện 4,9 món 14 cả vk, 1 món 12,sói 5* còn 11k lượng còn 1ty yên

Tài khoản liên quan

kunai 77; full+8...
Server: Kunai
Class: Kunai
Level: 77
TTGT: Không
120,000đ
7 món 8 full sách bánh còn 6m ...
Server: Bokken
Class: Kiếm
Level: 66
TTGT: Không
170,000đ
Quạt 76, ful 7, còn 18m yên ...
Server: Shuriken-Tessen
Class: Quạt
Level: 76
TTGT: Không
80,000đ
7 món 9x,vk mcs,vk+găng+quần+gi...
Server: Tone
Class: Kiếm
Level: 130
TTGT: Không
1,150,000đ

Edit on game/setting/footer