#4075

NINJA SCHOOL ONLINE

Server: Shuriken-Tessen

Class: Kiếm

Level: 79

TTGT: Không

Lượng: 0

Nổi bật: vk14 tinh luyện 6,mắt 2, 2 món 14 cả vk còn lại full 10

300,000 VND
Nạp thẻ cào

Server: Shuriken-Tessen

Class: Kiếm

Level: 79

TTGT: Không

Lượng: 0

Nổi bật: vk14 tinh luyện 6,mắt 2, 2 món 14 cả vk còn lại full 10

Tài khoản liên quan

kunai68; full+8...
Server: Kunai
Class: Kunai
Level: 68
TTGT: Không
100,000đ
...
Server: Katana
Class: Kunai
Level: 74
TTGT: Không
140,000đ
kunai 77; full+8; con 94m yên...
Server: Kunai
Class: Kunai
Level: 77
TTGT: Không
100,000đ
quat78; full+8; con 35m yen ...
Server: Shuriken-Tessen
Class: Quạt
Level: 78
TTGT: Không
131,000đ

Edit on game/setting/footer