DANH SÁCH SHOP GAME

Số game: 2
Đánh giá: 57
Đang bán: 49
Đã bán: 91
Số game: 1
Đánh giá: 24
Đang bán: 136
Đã bán: 45
Số game: 5
Đánh giá: 20
Đang bán: 17
Đã bán: 34
Số game: 2
Đánh giá: 15
Đang bán: 215
Đã bán: 61

NICK ĐĂNG GẦN ĐÂY

Tất cả
set 9x,vk+găng+ngoc tl5,3 món 14,...
Server: Katana
Class: Tiêu
Level: 125
TTGT: Không
740,000đ
full8...
Server: Kunai
Class: Cung
Level: 42
TTGT: Không
60,000đ
vk mcs,yoyo tl9,găng tl7,giày+bù...
Server: Tone
Class: Cung
Level: 130
TTGT: Không
1,050,000đ
vk mcs,vk+giày+bùa tl9,găng tay ...
Server: Shuriken-Tessen
Class: Đao
Level: 49
TTGT: Không
1,350,000đ
vk11 full8 còn 13m yên...
Server: Katana
Class: Đao
Level: 49
TTGT: Không
80,000đ
vk7 còn 43m yên...
Server: Shuriken-Tessen
Class: Quạt
Level: 76
TTGT: Không
60,000đ
full8 còn 22m yên...
Server: Shuriken-Tessen
Class: Tiêu
Level: 79
TTGT: Không
80,000đ
full8 còn 59m yên...
Server: Shuriken-Tessen
Class: Kunai
Level: 79
TTGT: Không
80,000đ
tộc trưởng gia tộc 3.vk12,2 ...
Server: Bokken
Class: Kunai
Level: 72
TTGT: Không
300,000đ
đồ full tất tinh 10 món luy...
Server: Bokken
Class: Kunai
Level: 103
TTGT: Không
1,500,000đ
9 món 8...
Server: Bokken
Class: Tiêu
Level: 59
TTGT: Không
70,000đ
9 món 9x ,vk15,1 món 14,5 món 13...
Server: Katana
Class: Quạt
Level: 130
TTGT: Không
850,000đ
vk11,1 món 10, 8 món 8...
Server: Shuriken-Tessen
Class: Quạt
Level: 55
TTGT: Không
80,000đ
full8 còn 19m yên...
Server: Kunai
Class: Kunai
Level: 68
TTGT: Không
80,000đ
full8 còn 11m yên...
Server: Kunai
Class: Kunai
Level: 69
TTGT: Không
80,000đ
vk+găng tl6,8 món 12 còn 60m yê...
Server: Bokken
Class: Kunai
Level: 70
TTGT: Không
220,000đ
vk tl6,găng tl2,bùa tl1,4 món 14...
Server: Tone
Class: Tiêu
Level: 130
TTGT: Không
1,000,000đ
full8 còn 45m yên...
Server: Kunai
Class: Kunai
Level: 70
TTGT: Không
700,000đ
full8 còn 45m yên...
Server: Kunai
Class: Kunai
Level: 70
TTGT: Không
700,000đ
9 món 8 còn 67m yên...
Server: Katana
Class: Kiếm
Level: 77
TTGT: Không
80,000đ