DỊCH VỤ Up Thuê Team4 - Làm nhiệm vụ

Chọn:
Chọn:

Treo Nick kết hợp làm Nhiệm vụ Cực VIP.
- Tự mua HP, MP, thức ăn.
- Nhiệm vụ tuần hoàn.
- Diệt yêu ma.
- Maokai.
- Phong yêu động. (Cả Team Level 30 trở lên).
- Trả lời câu hỏi.
- Câu cá cuối tuần.
Chú ý: Các nick không hơn kém quá 3 Level.

____________________________________
Nick đăng nhập Facebook, Gmail cần chuyển về tài khoản Soha. Cách chuyển xem phía dưới Mô tả.
Để vào Nick các bạn đổi mật khẩu, để nick up tiếp các bạn đổi lại Mật khẩu cũ.
Để đổi mật khẩu các bạn vào ĐÂY

Mô tả

Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn ae cách liên kết tài khoản Facebook hoặc Gmail với tài khoản Soha để tiếp tục chơi game trên PC.
- Bước 1: Vào website: "taikhoan.sohagame.vn".
- Bước 2: Ấn vào "Quên mật khẩu."
- Bước 3: Đánh tài khoản đăng nhập là mail Facebook hoặc Gmail vào.
- Bước 4: ODP gửi về mail của bạn, lấy rồi điền ODP vào.
- Bước 5: Đánh mật khẩu mới.
Như vậy là các bạn đã có thể đăng nhập Nick bằng tài khoản Soha.