DỊCH VỤ Up Cống Hiến Max Speed

Chọn:
Chọn:

Cách 1: Người chơi tạo nick clone làm tộc trưởng.
Gửi nick clone Tộc trưởng để bên Dailygame dễ thao tác cho clone ra vào chạy điểm hoạt động.
Cuối sự kiện đua top sẽ nhường lại tộc trưởng.
____________________________
Cách 2: Người chơi có nhu cầu đặt tên gia tộc là gì liên hệ Dailygame.
Bên Dailygame sẽ tạo tộc theo tên đó rồi chạy điểm cống hiến gia tộc đó.
Cuối sự kiện đua top nhương lại tộc trưởng cho người chơi đặt điểm.

Mô tả