DỊCH VỤ Bán Vàng All Server - Dấu Ấn Rồng

Chọn:
Chọn:

Tuần này, phần thưởng nạp tuần lởm nên giá vàng bị tăng lên, ae thông cảm.
Ae chọn số tiền và nhận số vàng cần mua tương ứng.
Ghi tài khoản mật khẩu nick, mình sẽ log nick và add vàng vào đó.

Mô tả